حالا که عشق را به تمسخر گرفته اید...

دردا کــه در دیار شــما درد یار نیست
حتی انار قلب کسی زخــم دار نیست
ای مردمی که مسخ بهارید و دلخوشید
این فصل های تلخ و دروغین بهار نیست
احساس را چه ساده به تصویر می کشید
یک ذره هم به عشق شما اعتبار نیست
این جا اسارت است که بیداد می کند
در شهر ما پرنده ی دل در حصار نیست
افسوس آسمان شما بی ستاره است
سیاره های عشق شما بر مدار نیست
حالا که عشق را به تمسخر گرفته اید
یعنی که جنس قلب شما از انار نیست
این دردها نهــایـت پرواز آدمـی اسـت
دردا کــه در دیار شـما درد یـار نیست

شاعر: حنیف جعفری خورشیدی (بهشهر)

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧