اگر عشق نبود...

 

از غـــم خــبـــری نـــبــود اگر عشق نبود     دل بــــود، و لـی چـه سود اگر عشق نبود

بی رنگ تر از نقطه ی مـــوهـــومـــی بود      ایـــن دایـــره ی کـــبـــود اگر عشق نبود

از آیـــنــــه هـــا غـــبــــار خــامــوشی را      عـکـس چـه کـسـی زدود اگر عشق نبود

در سینه ی هر سنگ دلی در تپش است      از ایـن همه دل چه سود اگر عشق نبود؟

بــی عشق دلـم جــز گرهی کور چه بود؟      دل چــشــم نمی گشود اگر عشق نبود

از دســت تــو در ایـــن هــمـه سرگردانی      تــکـلـیــف دلــم چه بود اگر عشق نبود؟

 اگر عشق نبود  استاد قیصر امین پور

و حالا هست.. هم غم، هم عشق.. برای دلم... دل؟..

"سهراب" بهتر می داند..

"دلم گرفته

                دلم عجیب گرفته است

                                       تمام راه را به یک چیز فکر می کردم"

 مسافر  سهراب سپهری

و آن هم... نه!

"نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف

      نمی رهاند

               و فکر می کنم

                            که این ترنم موزون حزن تا به ابد

                                                                 شنیده خواهد شد"

 مسافر  سهراب سپهری

و همین برای من کافیست..

"مـرا بـوی و نگاهی بس ز باغت            وگر دل خواستت، چینم گلی هم"

 استاد مهدی اخوان ثالث

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ٢:٠٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧