می دانی؟!

می دانی...
به گذشته نگاه نمی کنم!
امسال سال دیگری ست... جور دیگری ست!
امسال بهار، پای هفت سین، سیب ندارم، که قلبم را همراهش به آسمان پرتاب کنم و تا به زمین می رسد هزار چرخ بخورد! ماهی قرمز ندارم، که در تُنگ ِ تَنگ فراموشی هایم غرق شود، آینه ندارم، بی خبر از آنکه دیگران پشت سرم چه می گویند...
امسال بهار، پای هفت سین، حرف دارم و حرف دارم و حرف! حرف هایی برای گفتن... و حرف هایی برای نگفتن! اما شاید همیشه بهتر باشد، گفتنی ها را دید و نگفتنی ها را شنید. می دانی؟!

...

سیب از کنار هفت سین پر زد!
آیینه تکرار منو پس داد!
یکسال هر روز از کنارم رفت...
تقویم من دست بهار افتاد!

  سیامک ساسانیان  
اسفند ۱۳۹1

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱