یه روزی یه پنجره بود

    ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...............................................................................................................هیچی!     یه روزی یه پنجره بود توی یه شهر ِ سوت و کور رو به یه دیوار بلند با همه قهر، از همه دور   نگاش ... ادامه مطلب
/ 69 نظر / 251 بازدید
اسفند 97
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
5 پست