# یه_روزی_یه_پنجره_بود

یه روزی یه پنجره بود

    ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...............................................................................................................هیچی!     یه روزی یه پنجره بود توی یه شهر ِ سوت و کور رو به یه دیوار بلند با همه قهر، از همه دور   نگاش ... ادامه مطلب
/ 69 نظر / 161 بازدید